Råd for opptenning og fyring med vedbriketter

 

Opptenningen kan gjøres på samme måte som ved vanlig vedfyring, eller en kan plassere to briketter på kant og legge en på toppen. I hulrommet mellom kan en legge papir og flis eller en opptenningsbrikett.

Sørg for god trekk – når brikettene er kommet i god fyr må trekken justeres slik at videre forbrenning skjer med liten flamme. Dette fordi briketter er presset under høyt trykk( høy egenvekt) og er meget tørre (ca 6 % fuktighet) og vil derfor avgi mye varme.

 

I følge Norsk Standard skal ved som selges inneholde maks 22 % fuktighet, - siden briketter er meget tørre vil disse avgi nær dobbelt så mye varme sammenlignet med ” tørr ”bjørkeved med 22 % fuktighet.

 

Briketter produseres av ren og tørr sagspon og høvelspon fra treindustrien uten noen tilsettinger

Denne råvaren er avfallsprodukter som ” resirkuleres ” og utnyttes som en CO2-nøytral energikilde til glede for forbruker og miljø.

Briketter kan brukes i alle typer ovner – MEN fyr med omtanke – to til tre briketter i ovnen og liten trekk slik at brikettene brenner med liten flamme. 

 

Det anbefales å følge med hvordan forbrenningen foregår til en har opparbeidet erfaring med fyring med briketter.

 

Tekniske data ca-tall pr. kilo briketter:

 

Fuktighet   5-6 %
Askemengde   0,5 %
Svovel   0,07 %
Brennverdi   4,8 - 5 kwh
Innpakning   10 kg   + 3 % 
 Lagring   lagres tørt

                                                                 

En favn /lakter ved er : 4 m x 2 m x 0,6 m = 2,4 m3

 

Bjørk med 20 % fuktighet  avgir ca 2,6 kwh pr kg.

 

En pall briketter-ca 1000 kg – avgir ”nesten ” like mye varme som 2 favn / lakter bjørkeved

og krever kun en brøkdel av plassen.

 

Dersom du har spørsmål angående fyring med briketter eller det oppstår problemer med fyring med briketter så vær snill å ring – jeg hjelper så langt det er mulig.

 

Har du ikke mulighet for å hente – ring og jeg skal bringe !!

 

Hilsen  VARMEKILDEN                      www.varmekilden.com

 

Tlf. 99099699 eller om kvelden 37152230